44-210 Rybnik, ul. Chabrowa 22A/40
tel. +48 423 95 64, NIP 6423165088
e-mail: fundacja@dzieciecysen.pl

"Stawiam na siebie” – profilaktyka antyalkoholowa kobiet

 

Fundacja ,,DZIECIĘCY SEN” w okresie od 01.02.2018 do 31.12.2018r prowadzi projekt pod tytułem: ,,Stawiam na siebie” – profilaktyka antyalkoholowa kobiet.

 

Realizując przedmiotowy projekt chcemy wskazać na negatywne skutki spożywania alkoholu oraz promować pozytywne wzorce.

 

Głównym celem realizacji projektu jest realizacja programu wsparcia dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kontakt z alkoholem lub życie w środowisku gdzie alkohol jest nadużywany i które również w związku z tym doświadczyły przemocy.

 

Niestety blisko 80% kobiet już eksperymentowało lub eksperymentuje z alkoholem. Kobiety średnio piją znacznie mniej niż mężczyźni i znacznie rzadziej doświadczają z tego tytułu problemów. Jednakże nie wiele osób wie, że alkohol inaczej działa na organizm kobiety, a inaczej na organizm mężczyzny, w związku z czym ryzyko związane ze spożywaniem alkoholu jest znacznie większe u kobiet. A rośnie ono wprost proporcjonalnie do spożycia alkoholu. Liczba pijących kobiet rośnie z roku na rok, a poziom spożywanego alkoholu niebezpiecznie zbliża się do poziomu alkoholu spożywanego przez mężczyzn. Kobiety pijące najwięcej to osoby w stanie wolnym (panny i osoby rozwiedzione, w tym samotne matki), mieszkanki miast po wyżej (50 tys. mieszkańców), uczące się lub studiujące oraz bezrobotne. Co 10 -ta kobieta jest w związku z nadużywaniem alkoholu narażona na poważne szkody zdrowotne, psychologiczne i społeczne.

 

W przedmiotowym projekcie realizowane będą działania ukierunkowane na: profilaktykę antyalkoholową - uzależnienia pierwszorzędne skierowane do osób zdrowych, wspomagając ich prawidłowe funkcjonowanie i drugorzędne skierowane do osób przejawiających pierwsze objawy dysfunkcji w związku z nadużywaniem alkoholu oraz wzmocnienie zdrowia psychicznego, poprzez nabycie zdolności rozpoznawania i kontrolowania swoich emocji, a w tym poznanie sztuki asertywnej odmowy jak również zapoznanie się z technikami odporności na stres oraz kształtowanie szeroko pojętych zdolności interpersonalnych. Proponujemy również doradztwo terapeutyczne i prawne - pomoc osobom, które w swoim środowisku stykają się z alkoholem lub same nadużywają alkoholu, lub pod wpływem alkoholu popadły w konflikt z prawem, lub są ofiarami w swoim środowisku, gdzie spożywany jest alkohol.

 

Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Rybnik.

 

Konto: 93 2030 0045 1110 0000 0291 6870, KRS: 0000388517, Statut (pdf)